jak zostać fizjoterapeutą
Blog

Fizjoterapia przyszłościowym kierunkiem – Jak zostać fizjoterapeutą?

Fizjoterapia stała się w ostatnich latach bardzo popularna

Zapewne spory wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, iż fizjoterapeuci mają naprawdę szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Mogą oni pracować w szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, salonach fitness czy klubach sportowych. Coraz częściej fizjoterapeuci prowadzą własną działalność i sami przyjeżdżają do swoich pacjentów. Jeśli planujesz kształcić się w tym kierunku warto, żebyś wiedział czym dokładnie jest fizjoterapia oraz jak zostać fizjoterapeutą.

Fizjoterapia to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, które oparte są na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka. Należą do nich ruch, bodźce termiczne, mechaniczne, elektryczne, kinetyczne świetlne oraz chemiczne. Fizjoterapeuci zajmują się likwidacją, łagodzeniem i zapobieganiem skutków lub procesów chorobowych i ich następstw. Ich zadaniem jest przywrócenie sprawności człowieka na różnych etapach jego życia. Aby tak było muszą mieć wiedzę dotyczącą leczenia dysfunkcji układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego. Gdzie zatem zdobyć tą wiedzę i jak zostać fizjoterapeutą?

Jak zostać fizjoterapeutą?

Od 2015 roku zawód fizjoterapeuty jest uregulowany ustawą. W związku z tym osoby, które chcą zostać fizjoterapeutami, muszą posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe. Kwalifikacje zawodowe posiadają także te osoby, które przed wejściem w życie ustawy ukończyły szkołę policealną publiczną bądź niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Studia na kierunku fizjoterapia są ściśle związane z samodzielna praktyką, która wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych. Wiedza ta jest niezwykle ważna w procesie tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji /fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami. Wykwalifikowany fizjoterapeuta potrafi dostosować plan fizjoterapii do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta. Na studiach przyszli fizjoterapeuci zdobywają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej. Ponadto uczą się m.in..: odpowiedniego wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, procedur terapii manualnej i masażu. W tym celu przyszli fizjoterapeuci odbywają praktyki zawodowe w pracowniach uczelnianych oraz w szpitalach, klinikach lub sanatoriach.

Czy chcę zostać fizjoterapeutą?

Już wiesz, jak zostać fizjoterapeutą, jednak przed podjęciem decyzji o nauce w tym kierunku musisz się dobrze zastanowić, czy jest to zawód dla ciebie. Musisz wiedzieć, że fizjoterapeuta powinien posiadać bardzo dobrą kondycję fizyczną. Jest to bowiem zawód, który niekiedy wymaga użycia sporego wysiłku. Niezwykle istotna jest również nienaganna postawa etyczna i empatia. Cierpiący ludzie nie zawsze są chętni do współpracy, dlatego fizjoterapeuci muszą być cierpliwi i wykazywać się umiejętnością motywowania pacjentów. Możesz spotkać się np. z osobami, które przeszły udar lub doświadczyły urazu rdzenia kręgowego. Dla nich utrata sprawności jest bardzo trudna, a ty jako fizjoterapeuta będziesz musiał pomóc im, by jak najlepiej znosili ciężkie chwile. Powinieneś więc być bardzo odporny emocjonalnie, byś swoją postawą napawał pacjentów siłą do działania. Ponadto od fizjoterapeutów wymaga się ciągłego doszkalania się. Jest to związane z pojawiającymi się nowymi metodami prowadzenia terapii. Aby zostać naprawdę dobrym fizjoterapeutą nie wystarczy zatem spocząć na laurach po zakończeniu studiów, lecz wciąż zdobywać coraz większe doświadczenie i kwalifikacje.