Planujesz założyć JDG? Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić

Planujesz założyć JDG? Sprawdź, jakich formalności trzeba dopełnić

Nie brakuje śmiałków, którzy postanawiają podjąć wyzwanie i zacząć pracować na własny rachunek. Zanim jednak zaczną działać w biznesie, zastanawiają się, jak założyć firmę jednoosobową. Na szczęście nie jest to skomplikowane.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Własny biznes oznacza większą niezależność w działaniu, ale też wiąże się z większym ryzykiem. Do odważnych jednak świat należy, dlatego wielu decyduje się rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą – czym ona jest? Definicja wskazuje, że JDG opisuje sytuację, w której działalność ukierunkowana jest na zysk, ma charakter ciągły oraz realizowana jest we własnym imieniu, przez co odpowiedzialność spoczywa na barkach przedsiębiorcy.

Jakie dane podać we wniosku o wpis do CEIDG?

Założenie działalności nastręcza znacznie mniejszych trudności niż prowadzenie biznesu. Trzeba bowiem wypełnić kilkustronicowy wniosek, w którym określa się między innymi rodzaj prowadzonej działalności definiowany za pomocą kodów PKD. Oprócz tego wniosek o wpis do CEIDG zawiera dane osobowe, kontaktowe, PESEL, identyfikatory dokumentu tożsamości, adres wykonywanej działalności, nazwę firmy składającą się minimum z imienia i nazwiska, numer rachunku bankowego czy wybraną formę opodatkowania.

Gdzie złożyć wniosek do CEIDG?

Chcąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą i złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można dokonać tego zarówno metodą tradycyjną, jak i drogą on-line.

Aby skorzystać z dobrodziejstw techniki, trzeba posiadać jedno z dwóch narzędzi:

– podpis kwalifikowany

– profil zaufany

Na pozostałych czekają odpowiednie komórki/wydziały jednostek samorządu terytorialnego, ale może obyć się i bez wizyty w placówce urzędowej. Wówczas należy wysłać wniosek listem poleconym, pamiętając jednak, by uwiarygodnić go własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza.

Działalność „na próbę” – alternatywa dla niezdecydowanych

Jeśli wiesz już, jak założyć firmę jednoosobową, ale nadal nie masz przekonania lub zżerają Cię obawy, możesz skorzystać z alternatywy, jaką stanowi działalność nierejestrowana. Podejmując taką formę zarobkowania, nie trzeba dopełniać formalności w postaci składania wniosku, ale istnieją pewne zasady, jakich należy przestrzegać. W danym miesiącu przychody (nie dochód!) nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej połowie minimalnego wynagrodzenia brutto, ponieważ gdy to się stanie, w ciągu 7 dni trzeba działalność sformalizować. Poza tym należy prowadzić ewidencję sprzedaży (chociażby w zeszycie albo arkuszu kalkulacyjnym), a w rozliczeniu rocznym wypełnić stosowne rubryki formularza PIT-36. Opcja ta nie jest jednak dostępna dla osób, które w ciągu 60 miesięcy poprzedzających chęć rozpoczęcia działalności „na próbę” wykonywali działalność gospodarczą.