Czy każdy powiniem wiedzieć jak udziela się piewszej pomocy?

Czy każdy powiniem wiedzieć jak udziela się piewszej pomocy?

Większość ludzi na co dzień oddala od siebie myśl o tym, że mogą nagle zachorować lub ulec wypadkowi. Mimo licznych relacji w mediach z takich nieszczęśliwych wydarzeń, panuje złudne przekonanie, że takie rzeczy przytrafiają się innym.

Tymczasem codziennie każdy z nas jest narażony na różne niebezpieczne sytuacje, których efektem może być utrata zdrowia lub nawet życia. Sytuacje takie mogą się przytrafić w każdym miejscu i o każdej porze: podczas jazdy rowerem lub samochodem narażeni jesteśmy na kolizje z innym pojazdem, kąpiąc się w jeziorze czy morzu można zachłysnąć się wodą, nawet we własnym mieszkaniu mogą zdarzyć się wypadki, w wyniku których będziemy potrzebowali szybkiej pomocy. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu taka błyskawiczna pomoc często jest decydująca. Każdy zna przypadki, gdy zbyt długie oczekiwanie na przyjazd karetki skutkowało w wielu przypadkach kalectwem lub śmiercią osób, którzy nie otrzymali szybkiej pomocy. W wielu takich sytuacjach poszkodowanych dałoby się uratować, gdyby otrzymali pierwszą pomoc. Niestety brak umiejętności jej udzielania, a także strach przed podjęciem jakichkolwiek działań powstrzymuje ludzi przed ratowaniem potrzebujących.

Dopiero od niedawna zaczęto uczyć młodzież w szkołach udzielania pierwszej pomocy, zaś osoby dorosłe skazane są na samodzielne pozyskiwanie tej wiedzy. Jak się okazuje, kursy pierwszej pomocy są organizowane praktycznie we wszystkich miejscowościach. Trwają one od kilku godzin do kilku dni, w zależności od stopnia zaawansowania i są dostępne zarówno dla grup zorganizowanych (np. z zakładów pracy), jak i dla osób indywidualnych. W ramach takiego krótkiego szkolenia można nabyć praktyczną wiedzę o tym jak rozpoznać, że osoby w naszym otoczeniu potrzebują niezwłocznej pomocy i w jaki sposób tej pomocy im udzielić. Na kursie z ratownictwa przedmedycznego każdy uczestnik ma możliwość nauczenia się oceny stanu poszkodowanego, ułożenie jej w pozycji bocznej bezpiecznej oraz prawidłowego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.

W ramach nauki aktywnego udzielania pomocy, kursanci mogą przećwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo- oddechową oraz nauczyć się postępowania z osobą zadławioną. Niektóre szkolenia obejmują także naukę praktycznego wykorzystania apteczki (np. samochodowej), stosowanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora (często znajdują się one w miejscach publicznych), zabezpieczanie miejsca wypadku drogowego, oraz zachowania się w przypadku obrażeń zewnętrznych u poszkodowanego. Szkolenia z pierwszej pomocy Kraków mogą mieć rożny zakres i różny stopień zaawansowania. Nauczenie się chociaż podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy daje nie tylko satysfakcję, lecz przede wszystkim wpływa na podniesienie bezpieczeństwa najbliższych.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że im więcej osób posiądzie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, tym bardziej wzrośnie ogólne poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa. Dlatego myśląc o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych, warto zrobić pierwszy krok i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.