Rosnący popyt powoduje, że międzynarodowe ceny ropy nadal rosną.

Rosnący popyt powoduje, że międzynarodowe ceny ropy nadal rosną.

   Po pierwszym spotkaniu ministerialnym Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) oraz Rosji i innych krajów spoza OPEC, tego samego dnia międzynarodowe ceny ropy znacznie wzrosły, w tym główna cena kontraktowa ropy. Po raz pierwszy od końca maja 2019 r. cena baryłki zamknęła się na poziomie ponad 70 USD.
  
Na koniec dnia cena lekkich kontraktów terminowych na ropę naftową z dostawą w lipcu na New York Mercantile Exchange wzrosła o 1,40 USD i zamknęła się na poziomie 67,72 USD za baryłkę, co oznacza wzrost o 2,11%; cena kontraktów terminowych na ropę London Brent z dostawą w sierpniu wzrosła o 1,53 USD i zamknęła się ceną 70,25 USD za baryłkę, co stanowi wzrost o 2,23%.
  
OPEC powiedział tego samego dnia, że wraz z przyspieszeniem nowych szczepień na koronawirusa, gospodarka w większości części świata nadal się ożywia, a zapotrzebowanie na ropę znacznie wzrosło. Na tym spotkaniu kraje należące do OPEC i kraje spoza tej organizacji zdecydowały, że będą nadal zwiększać produkcję ropy zgodnie z pierwotnym planem.
  
Na początku kwietnia kraje wydobywające ropę uzgodniły zwiększenie produkcji średnio o 350 000 baryłek dziennie w maju, średni dzienny wzrost o 350 000 baryłek w czerwcu i średni dzienny wzrost o 440 000 baryłek w lipcu. Jednocześnie Arabia Saudyjska będzie stopniowo wycofywać się z dobrowolnego ograniczenia produkcji o 1 mln baryłek dziennie.
  
W ubiegłym roku, z powodu gwałtownego spadku popytu na ropę na skutek epidemii, międzynarodowe ceny ropy gwałtownie spadły. W celu ustabilizowania cen ropy w kwietniu ubiegłego roku kraje OPEC i kraje spoza OPEC-u osiągnęły porozumienie w sprawie ograniczenia produkcji. W tym roku międzynarodowe ceny ropy nadal rosły i są obecnie o ponad 30% wyższe niż na początku roku.
  
Według najnowszej prognozy OPEC, tegoroczne średnie dzienne zapotrzebowanie na ropę na świecie wzrośnie o 6 mln baryłek w ciągu ostatniego roku, a zapasy ropy mogą gwałtownie spaść w drugiej połowie tego roku. Zaległości w zapasach ropy podczas epidemii zostały prawie przetrawione, a złagodzenie środków kontroli epidemii, zwiększona aktywność gospodarcza i lepsze perspektywy podróży po świecie jeszcze bardziej zwiększą popyt na ropę.

  Główne kraje produkujące ropę ogłosiły utrzymanie swoich pierwotnych planów wzrostu produkcji, ceny ropy nadal rosną, co daje krajom produkującym ropę większe zaufanie na rynku naftowym. Dotychczasowy wysoki poziom realizacji cięć wydobycia w krajach produkujących ropę, jest jedną z przyczyn pozytywnych oczekiwań co do cen ropy w przyszłym roku. Oczekuje się, że ceny ropy Brent wzrosną do 75 dolarów za baryłkę.

  Wnioskować można również, że szczepienia stopniowo przywrócą ludziom możliwość normalnego podróżowania i będą wspierać zapotrzebowanie na energię, które prawdopodobnie osiągnie wieloletnie maksimum tego lata. Choć epidemia nadal wpływa na popyt na ropę, globalny indeks podróży ponownie wzrósł, a europejski indeks podróży niedawno powrócił do poziomu z końca lata 2020 roku. W połączeniu ze stałym popytem na ropę w przemyśle i petrochemii szacuje się, że w czerwcu światowe średnie dzienne zapotrzebowanie na ropę wzrośnie o prawie 3 mln baryłek.