Fundusz inwestycyjny – co to?

Fundusz inwestycyjny – co to?

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Jeśli jest się nowym inwestorem lub ma się ograniczony czas na analizę różnych ofertę obligacji i akcji, fundusze wspólnego inwestowania mogą być świetnym sposobem na zbudowanie portfela. Fundusz inwestycyjny jest formą wspólnego inwestowania – oznacza to, że aktywa funduszu powstają poprzez połączenie środków wszystkich uczestniczących inwestorów (tj. uczestników). Wpłaty dokonane przez inwestorów zamieniane są na udziały (akcje lub certyfikaty inwestycyjne). Wyrażają one względny udział inwestorów w aktywach funduszu.

Głównym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest mnożenie środków powierzonych mu przez członków funduszu. Jest to miejsce, w którym wielu inwestorów może zdeponować pieniądze, a profesjonaliści – zarządzający funduszem – inwestują je za pomocą różnych instrumentów finansowych. Portfel funduszu może obejmować akcje polskie i zagraniczne, obligacje rządowe, obligacje korporacyjne oraz wiele innych instrumentów. To, co znajduje się w portfelu, zależy od przyjętej przez dany fundusz polityki inwestycyjnej.

Ile można zarobić na funduszu inwestycyjnym?

Ci, którzy „słyszą, że na giełdzie można bardzo dużo i szybko zarobić”, mogą być zawiedzeni. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to nie jest sprint, tylko bardziej maraton. Chociaż istnieją fundusze, które mogą zwrócić się w kilkadziesiąt procent w ciągu roku lub nawet kilku tygodni, historia uczy ostrożności. Często inwestuje się tylko w spółki z jednej branży, które miały ostatnio dobry okres, albo podjęli zbyt duże ryzyko inwestując w małe niezbyt płynne spółki. Oczywiście nie ma nic złego w podejmowaniu ryzyka, ale trzeba być tego świadomym.

To, ile można tak naprawdę zarobić na danym funduszu, zależy od tego jaki jest rodzaj polityki inwestycyjnej. Fundusze dłużne o bardziej konserwatywnej strategii, na przykład fundusze inwestujące głównie w krótkoterminowe obligacje skarbowe, można spodziewać się zwrotu odpowiadającego wysokości lokat bankowych. W przypadku funduszy akcyjnych do porównania można posłużyć się najpopularniejszymi indeksami giełdowymi – w przypadku polskich funduszy akcyjnych – WIG, a w przypadku zagranicznych np. S&P 500 lub MSCI World.

Jak zainwestować w fundusz inwestycyjny?

Istnieją zasadniczo dwa sposoby inwestowania. Pierwszy jest tradycyjny i polega na udaniu się do doradcy finansowego, który pracuje w naszym banku albo samodzielnie. Można również kupić jednostki funduszy inwestycyjnych online. Obecnie istnieje coraz więcej platform sprzedażowych, których największą zaletą jest brak opłat dystrybucyjnych. Coraz większą popularnością cieszy się internetowy kanał sprzedaży – oprócz funduszy bez opłaty dystrybucyjnej inwestorzy otrzymują narzędzia do oceny rozwoju poszczególnych funduszy na tle konkurencji, a także narzędzia do oceny i monitorowania rozwoju swojego portfela.