Co należy wiedzieć przed założeniem firmy transportowej?

Co należy wiedzieć przed założeniem firmy transportowej?

Czym zajmuje się firma transportowa?

Firma transportowa zajmuje się przewozem towarów pojazdami silnikowymi (w tym zespołami pojazdów składającymi się z pojazdów silnikowych i przyczep lub naczep). W ramach transportu drogowego przedsiębiorcy mogą również świadczyć usługi pośrednictwa w przewozie towarów. Zasadniczo licencje lub zezwolenia nie dotyczą wyłącznie transportu drogowego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony w drogowym transporcie towarów i niezarobkowym drogowym transporcie towarów. W przeciwnym razie przedsiębiorcy muszą spełnić określone wymagania.

Założenie firmy transportowej do 3,5 tony

Wbrew pozorom założenie firmy nie jest szczególnie skomplikowanym procesem. Przede wszystkim jako przyszły przedsiębiorca należy zacząć rejestrację swojej firmy transportowej w Centralnym Rejestrze, a jeśli ktoś decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub na spółkę, należy wpisać informacje o swojej firmie do Krajowego Rejestru Sądowego, który powinien być zgodny z lokalizacją siedziby spółki, która ma zostać zarejestrowana.

Tam należy złożyć wniosek, podając dane swojej firmy i wybraną formę opodatkowania oraz wpisać kod PKD określający zakres działalności firmy. Dla działalności gospodarczej w zakresie przewozu lub pośrednictwa w przewozie towarów kod podstawowy to 49.41.Z (Przewóz drogowy towarów).. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w urzędzie skarbowym i wybranie odpowiedniej formy opodatkowania. Jeśli ktoś planuje prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego za granicą, niezbędny będzie numer NIP. Dzięki temu można ubiegać się o zwrot bez 23% stawki VAT. Po zakończeniu tych procedur należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń społecznych. Jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, ma się możliwość wyboru tzw. małego ZUS-u, czyli obniżonej składki ZUS.  Dokumentem wymaganym do założenia firmy transportowej jest również licencja na prowadzenie działalności w zakresie transportu drogowego. Przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą musi posiadać takowe referencje. 

Firma transportowa powyżej 3,5 tony

Przepisy dotyczące transportu poniżej 3,5 tony częściowo pokrywają się z wymaganiami dla działalności transportowej do 3,5 tony, ale mogą one być nieco bardziej złożone. Podobnie jak w przypadku busów, firma musi być zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym i posiadać numer PKD. Ponadto wymagany jest dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, licencja na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także wystarczające zabezpieczenie finansowe oraz nieposzlakowana opinia.

Ważną informacją jest, iż do prowadzenia działalności międzynarodowej wymagana jest licencja wspólnotowa. W przeciwieństwie do firm z flotą dysponującą lżejszymi samochodami (np. busami), obowiązek ten nie jest nowy dla firm korzystających z ciężarówek. Kwestia prawa jazdy jest bardzo ważna, bowiem kierowcy w transporcie ciężkim muszą mieć ku temu odpowiednie kwalifikacje.