Metoda SMARTER – czyli jak osiągać cele szybciej i łatwiej

Metoda SMARTER – czyli jak osiągać cele szybciej i łatwiej

Metoda SMARTER znana jest wszystkim tym, którzy pracę nad osiąganiem swoich celów traktują naprawdę poważnie. A przecież wyznaczanie i osiąganie celów to nieodłączna część naszego życia. Każdy z nas określa wyzwania, które zamierza zrealizować. Są one mniejsze lub większe i dotyczą różnych sfer życia. U jednych cele będą dotyczyć sfery rodzinnej – może to być założenie rodziny czy budowa domu; dla innych głównym celem będzie osiągnięcie określonego poziomu dochodów finansowych, lub wybitne osiągnięcia sportowe, jeszcze inni skupią się na rozwoju, pogłębianiu swojej wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji. Często wyznaczamy też mniejsze cele, jak np. utrata wagi czy nauka języka obcego. Bez znaczenia w jakiej sferze zamierzasz wyznaczyć sobie wyzwania – żeby móc je osiągnąć ważne jest to, żeby je dobrze określić, zaplanować i wytrwać w dążeniu do nich.

Dlaczego jedni osiągają wszystkie swoje cele, a innym przychodzi to z trudnością?

Osiąganie założonych celów nie jest łatwe. Można to porównać do długiej drogi na szczyt, podczas której można napotkać mnóstwo przeszkód. Najczęściej osiągnięcie celu wymaga dużo samodyscypliny oraz motywacji. W końcu jest to coś, czego nie mamy, nad czym musimy pracować, żeby to zdobyć. Może wydawać się, że niektórzy mają po prostu lepsze predyspozycje – są bardziej wytrwali, łatwiej jest im zrezygnować z tymczasowych rozrywek na rzecz pracy nad samym sobą. Jednak nie jest to do końca prawda. Osiągać cele może każdy. Bez względu na cechy charakteru, wiek czy wrodzone umiejętności. Wystarczy dobre przygotowanie i prawidłowe podejście do pracy.

Jak nauczyć się osiągać swoje cele?

Chyba każdy z nas planował kiedyś coś osiągnąć, a po pewnym czasie motywacja, zapał i chęci mijały. Cel odchodził na drugi plan, lub jego wykonanie przekładane było na lepszy moment. Dobrym przykładem są tutaj postanowienia noworoczne robione w styczniu. W marcu mało kto pamięta o tym, że miał jakiekolwiek cele. Potwierdza to wiele badań naukowych. Jednak tego, w jaki sposób pracujemy nad swoimi celami, oraz wytrwałości w pracy nad nimi można się nauczyć. Wystarczy wykorzystać dobre narzędzia i wypracować pewne działania. Istnieje wiele książek, artykułów, kursów, itp. sposobów na naukę. Są też sprawdzone metody stosowane od lat. Jedną z nich jest metoda SMARTER.

Na czym polega metoda SMARTER?

Metoda SMARTER to rozwinięcie znanej większości osób koncepcji określania celów SMART. Jest to narzędzie pozwalające na precyzyjne zdefiniowanie swoich celów oraz planu ich osiągnięcia, w taki sposób, żeby ich realizacja stała się dla nas o wiele łatwiejsza. I przede wszystkim – możliwa do zrealizowania. Według metody SMART każdy cel powinien posiadać pięć głównych cech. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych liter tych właśnie cech. Koncepcja określenia tych cech wymaga przede wszystkim tego, żeby mocno zastanowić się nad swoim celem i możliwymi do podjęcia działaniami. Jej zamierzeniem jest to, żeby określanie celów stało się świadomym działaniem. Metoda SMARTER do podstawowej koncepcji SMART dodaje jeszcze kolejne dwa kroki, pozwalające na bardziej precyzyjne opracowanie celu.

Co oznacza SMARTER?

Każda litera w nazwie metody oznacza określoną cechę ustalanego celu. Interpretacji jest kilka, przedstawimy tę najczęściej używaną. I tak po kolei:

S – SPECIFIC – konkretny. Zastanów się co dokładnie chcesz osiągnąć oraz jakie działania podjąć, żeby osiągnąć swój cel. Cel – chcę schudnąć jest zbyt ogólny. Sprecyzuj dokładnie: chcę schudnąć 10kg. Dokładne przemyślenie swojego celu i tego, co zyskasz dzięki jego osiągnieciu pomoże Ci przygotować dobry plan działania i zwiększy Twoją motywację.

M – MEASURABLE – mierzalny. Musisz określić w jaki sposób będziesz mierzył stopień osiągnięcia swojego celu. Jeśli np. Twoim celem jest schudnięcie 10 kg – określ, że każdego miesiąca schudniesz jeden/dwa kilogramy. Dzięki temu, że Twój cel będzie podzielony na etapy, które będziesz mógł określić za pomocą liczb, łatwiej będzie Ci będzie sprawdzić poziom wykonania. A gdy spojrzysz na to, ile już osiągnąłeś – dużo łatwiej utrzymasz motywację do dalszej pracy.

A – ACHIEVABLE – osiągalny. Twój cel musi być realny i możliwy do osiągnięcia. Np. ustalenie celu schudnę 10kg w miesiąc jest mało realne. Co więcej – osiągnięcie go graniczy z cudem. Prawdziwy cel to taki, który realnie można osiągnąć. Dlatego lepiej jest założyć schudnięcie jednego czy dwóch kilogramów miesięcznie. Przy zdrowej diecie i aktywności fizycznej jest to nie tylko możliwe do wykonania, ale także nie stanie się to wielkim wyzwaniem wymagającym olbrzymiej pracy.

R – RELEVANT – istotny. Twój cel musi mieć znaczenie. Musisz mieć poczucie, że jego osiągnięcie będzie miało pozytywny wpływ na Twoje życie. Trzymając się przykładu utraty wagi, określ w jaki sposób utrata wagi poprawi jakość Twojego życia. Co zyskasz dzięki temu, że schudniesz i jakie będą płynęły z tego korzyści. Pozwoli Ci to na utrzymanie motywacji na wysokim poziomie.

T – TIME-BASED – określony w czasie. Napoleon Hill powiedział, że „cel to marzenie z datą realizacji”. Dzięki temu, że ustalisz w jakim czasie osiągniesz swój cel – przykładowo – schudnę 10kg w pół roku – bardziej zmotywujesz się do pracy.

Dwie dodatkowe cechy to:

E – EXCITING – ekscytujący. Twój cel musi być wyzwaniem, które będzie Cię pozytywnie nastrajać. Musisz czuć ekscytację na myśl o tym, jak będziesz czuł się po osiągnięciu założonego celu. Dzięki temu będziesz mógł zachować wysoki poziom motywacji i nie poddasz się, gdy napotkasz trudności.

R – RECORDED – zapisany. Każdy cel oraz plan jego wykonania powinien być zapisany. Możesz zapisać go na kartce papieru lub skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, jak programy komputerowe czy aplikacje w telefonie. Dzięki temu, że zapiszesz swoje plany, nie zapomnisz co masz zrobić. Dodatkowo wiele badań potwierdza, że nasz mózg w dużo lepszy sposób przyswaja rzeczy, które zapisujemy, niż takie, o których tylko myślimy.

Czy metoda SMARTER jest dla Ciebie?

Oczywiście. Opisaną metodę może wykorzystać każdy, nie jest to tylko narzędzie dla biznesmenów i menadżerów. Dodatkowo, jak widać na podanym przykładzie odnoszącym się do utraty wagi, metodę tę można wykorzystać praktycznie w każdej dziedzinie życia. Spróbuj i przekonaj się, o ile łatwiej będzie Ci wytrwać w swoich postanowieniach i osiągnąć swoje założenia.