Uprawnienia na podnośnik koszowy

Uprawnienia na podnośnik koszowy

Podnośnik koszowy jest urządzeniem montowanym głównie na samochodach, które wykorzystuje się do prac na wysokościach. Ruchomy i stabilny podest maszyny ma postać kosza przymocowanego na końcu hydraulicznego ramienia. Kosz pełni funkcję platformy roboczej, na której znajdują się osoby wykonujące prace wysokościowe. Podnośnik koszowy jest wykorzystywany najczęściej do prac budowlanych, ogrodniczych, porządkowych  i naprawczych. Maszyna służy także do przeprowadzania przez straż pożarną akcji ratunkowych.

Czy na podnośnik koszowy trzeba mieć specjalne uprawnienia?

Do obsługi podnośnika koszowego potrzebne jest spełnienie określonych wymagań. Operatorem maszyny może zostać osoba pełnoletnia, która posiada prawo jazdy kategorii B i C. Niezbędne jest także zdanie testu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Istnieje kilka rodzajów kwalifikacji na podnośnik koszowy. Warto jednak wiedzieć, że obecnie zdanie egzaminu uprawnia z reguły do używania większości podnośników koszowych.

Zasada działania podnośników

Podnośnik koszowy jest wygodniejszą alternatywą rusztowania lub drabiny, która ułatwia pracę na wysokościach. W przypadku konieczności wykonania pilnych i jednorazowych prac naprawczych lub porządkowych, warto wynająć podnośnik np. od firmy Rent Expert http://rent-expert.pl/, która wynajmuje maszyny do różnych celów. Na wynajem podnośnika może zdecydować się firma, organizacja lub osoba prywatna.

Działanie maszyny opiera się na podstawowych prawach hydrostatyki i hydrodynamiki, które wykorzystują właściwości cieczy. Zastosowany w maszynie układ hydrauliczny posiada specjalne tłoki. Odpowiedzialne są one za zwielokrotnienie siły nacisku na całą objętość cieczy. Podczas jednostajnej i stabilnej pracy podnośnika pompa hydrauliczna oraz tłoki  wytwarzają energię, która sprawia, że część roboczej platformy koszykowej zaczyna się unosić. Dzięki temu możliwe jest wykonanie pracy na wysokości.

Podstawowy podział podnośników

Podnośniki możemy podzielić na kilka mniejszych grup. Różnią się one typem podwozia, sposobem podnoszenia i poruszania się. Ze względu na sposób podnoszenia wyróżniamy podnośniki: koszykowe, nożycowe, przegubowe i teleskopowe. Urządzenia klasyfikowane na podstawie sposobu poruszania  to m.in. podnośniki samojezdne i holowane. Wpływ na odpowiednie pogrupowanie maszyn ma gabaryt podnośnika, masa i długość pojazdu. Każdy podnośnik dostosowany jest do realizacji nieco odmiennych zadań wysokościowych.