Sposoby kapitalizacji firmy

Sposoby kapitalizacji firmy

Prowadząc własną działalność gospodarczą łatwo zauważyć, że prawidłowo wykorzystane zastrzyki gotówki są motorem napędowym naszej działalności gospodarczej. Innymi słowy, aby móc rozwijać własną firmę należy mieć gotówkę, którą najlepiej jest, gdy rozsądnie zainwestujemy w nasze przedsiębiorstwo. Obszar dodatkowej kapitalizacji jest oczywiście różny i zależy od wewnętrznej sytuacji firmy najczęściej zdeterminowanej czynnikami zewnętrznymi tj. konkurencją na rynku w wielu jego obszarach. Tak rozumiana konkurencja doprowadzić może do upadku firmy. Jedynym rozwiązaniem, które pozwala przezwyciężyć problemy, jest przede wszystkim dodatkowe źródło gotówki. Celem więc jest dodatkowy kapitał, który możemy zdobyć na kilka przykładowych sposobów.

Jak zdobyć dodatkowy kapitał?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że firma może po prostu finansować swoją bieżącą działalność i swoje zobowiązania, z wypracowywanego zysku. Czyli reinwestycja zysku. Tak robią przede wszystkim duże przedsiębiorstwa o co najmniej charakterze ogólnokrajowym, a w szczególności o charakterze międzynarodowym, gdyż to one głównie kierują rynkiem i nie muszą dostosowywać się do panujących warunków rynkowych (bo same go tworzą). Jest to więc dość trudne dla małych i średnich firm niemających ugruntowanej pozycji na rynku.

Dobrym pomysłem będzie także emisja akcji polegająca na podwyższaniu kapitału własnego, dzięki któremu firma otrzymuje środki pieniężne w wyniku ich zakupu po cenie nominalnej zakupu.

Firmy, które dopiero powstały mogą natomiast szukać dodatkowych pieniędzy za pomocą Venture Capital. Venture Capital to nic innego jak odformalizowany sposób pozyskiwania gotówki polegający na tym, że inwestor chcący pomóc spółce przekazuje jej gotówkę (a niekiedy know-how i zaplecze techniczne) po to, aby nabyć udziały tej spółki lub akcje po bardzo niskiej cenie. W razie sukcesu taki inwestor może liczyć na ogromny zwrot, o wiele większy niż kupno jej akcji, gdy wejdzie na giełdę.

Firma może także wyemitować obligacje (zamiast akcji). Obligacje mają to do siebie, że skupiają inwestorów będących gotowi poświęcić o wiele większy kapitał niż w przypadku akcji. Jest to spowodowane o wiele większym bezpieczeństwem niż ma to w przypadku akcji, gdyż Inwestorzy mają możliwość wycofania się z inwestycji w każdej chwili i nie tracą należnego im oprocentowania. Wadą jest mniejsze oprocentowanie niż w przypadku akcji.

Pozostaje także jeden z najstarszych niezawodnych sposobów polegającym na oddaniu się banku do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, czyli po prostu kredyt udzielony przez bank na określony cel firmy.