Znaczenie szkoleń językowych dla firm

Znaczenie szkoleń językowych dla firm

Obecnie znajomość języka angielskiego jest prawie tak konieczna jak posiadanie prawa jazdy czy umiejętność obsługi komputera.

W wielu ogłoszeniach o pracę pojawia się na równi z wymienionymi wyżej kompetencjami i uprawnieniami. Co jednak zrobić, czy nasza znajomość tego języka obcego nie jest zadowalająca? Czasy, gdy nauka kończyła się w szkole, już dawno minęły. Dziś dokształcać się może każdy i to na wiele sposobów. Kursy języka angielskiego stają się coraz bardziej popularne wśród osób dorosłych, którym zależy na nauce skutecznej i efektywnej, ale jednocześnie w przyjemnych warunkach.

Szkoły językowe gwarantują nowoczesne i odpowiednio przygotowane kursy, pozwalające na rozpoczęcie nauki od aktualnego poziomu i poszerzanie wiedzy zgodnie z możliwościami danego uczestnika. Bardzo popularne są kursy grupowe, na które może się zgłosić każdy. Można dołączyć do istniejącej już grupy lub stworzyć własną, na przykład z paczką przyjaciół. Nauka w gronie znajomych jest jeszcze bardziej przyjemna i na pewno o wiele mniej stresująca. Na uwagę zasługują także lekcje indywidualne z lektorem. Decydują się na nie osoby, którym nie pasują terminy grupowe oraz ci, którzy wolą zajęcia bez innych uczniów. Takie konwersacje pozwalają bowiem na skupieniu całej uwagi nauczyciela na konkretnym uczestniku. Wielu kursantów ocenia je więc jako bardziej efektywne, ale wszystko uzależnione jest od osobistych preferencji. Niektórzy deklarują, że do skutecznej nauki wymagają obecności innych i związanej z tym rywalizacji.

To pozwala im na osiąganie jeszcze lepszych efektów. Dzięki rozbudowanej ofercie szkół językowych z pewnością każdy chętny znajdzie odpowiedni sposób na naukę języka, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom. Obserwujemy również narodziny nowego trendu, a mianowicie rosnącą popularność kursów językowych dla firm. Te nowoczesne szkolenia adresowane są do pracowników różnorodnych przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość, stać na rynku ani branżę, w jakiej działają. Szkoły językowe oferują firmom szkolenia ogólne, adresowane praktycznie do każdego pracownika, jak również kursy specjalistyczne. Każdy z nich jest oczywiście poprzedzony odpowiednim testem, mającym na celu zdiagnozowanie aktualnego poziomu znajomości języka wśród potencjalnych uczestników. Szkolenia ogólne nastawione są na poprawę wiedzy w szerokim spektrum.

Kładzie się nacisk na rozbudowanie słownictwa, gramatykę jak również zastosowanie wiedzy w praktyce, na przykład konwersacje. Przeprowadzenie testu wstępnego pozwala na określenie, jakie grupy zaawansowania można stworzyć w danej firmie. Kursy polecane są wszystkim pracownikom, co dodatkowo wpływa na ich zintegrowanie, nawet, jeśli pracują w różnych działach. Kolejna propozycja szkół językowych to modne kursy specjalistyczne. One z kolei polecane są pracownikom określonego szczebla czy działu. Można zdecydować się na szkolenie z języka angielskiego dla kadry zarządzającej, pracowników działu finansowego, kadrowego czy sekretariatu. Wiele szkół ma w swojej ofercie także kursy branżowe, nastawione na konkretną tematykę. Można zdecydować się na kurs z zakresu prawa, medycyny, psychologii, informatyki, marketingu, handlu, ale także nowoczesnych technologii lub biznesu.

W tych szkoleniach zazwyczaj uczestniczą osoby, które pracują ze sobą. Uczestniczenie w kursie z osobami, które się zna jest mniej stresujące i przyczynia się do pozytywnego postrzegania całego przedsięwzięcia. Na kursach specjalistycznych i branżowych uczestnicy poznają słownictwo bardziej nakierowane na określony dział oraz uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Organizowane są więc konwersacje, inscenizacje biznesowych negocjacji czy rozmów telefonicznych. W ten sposób kursanci mogą poczuć się jak w realnej sytuacji tego typu i sprawdzić czy przyswojona wiedza okazuje się użyteczna. W wielu przypadkach pracodawcy sami kierują swoich podopiecznych na kurs ogólny lub specjalistyczny. Wiąże się to z finansowaniem przez właściciela firmy takiego szkolenia.