Śluzowce (Myxomycetes)

Śluzowce (Myxomycetes)

Śluzowce zwane Myxomycetes lub Mycetozoa stanowią odrębną klasę o niepewnym pokrewieństwie. Organizmy te tworzą wielobarwne zarodniki w niewielkich, nietrwałych sporangiach, wielkości kilku milimetrów, pokrytych delikatnymi kryształkami soli wapiennych. Zarodniki niewielkie, zaokrąglone umieszczone są we włośni, składającej się z nitkowatych struktur…

Read More